Onze klanten

De leveringsketen van onze klanten ondergaat een transformatie: Nieuwe technologieën veranderen het koopgedrag, digitalisering verandert productieketens en internationalisering de goederenstromen. Alleen de productie en het verhandelen van goederen is niet voldoende om aan de dienstverleningseisen van de klanten te voldoen.. Steeds meer wordt aan leveranciers en dienstverleners gevraagd om de laatste mijl voor hun klanten te beheren. Alleen degenen die daaraan deskundig voldoen, zullen concurrerend blijven. Er wordt gevraagd om kwaliteit, prestaties, beveiliging, compliance en deskundig personeel. De laatste mijl telt mee en wint voortdurend aan betekenis.


Onze klanten komen uit Europa en uit de hele wereld:

  • E-commerce-ondernemingen
  • Industrie
  • Groothandel
  • Logistiek

Onze klanten sturen hun leveringsketen aan of organiseren die voor de eindklant in het B2B-segment om een hoge leverings- en dienstverleningskwaliteit te garanderen tot aan de inbedrijf- of ingebruikname. U vindt een aantal casestudy’s onder Projecten.

GOCELO biedt u en uw klanten de volgende toegevoegde waarden:

  • Europese footprint
  • Kwaliteit tijdens de laatste mijl door middel van kwaliteits- en prestatiestabiliteit, vakpersoneel en handelspartners van GOCELO, evenals uniforme kwaliteits- en procedurenormen
  • Lokale aanwezigheid met uiterst gemotiveerde medewerkers
  • SPOC (Single Point of Coordination) en daardoor minder contactpersonen
  • Modulaire samenstelling van de serviceportefeuille van GOCELO
  • Diepgaande branchekennis